Kúpou použitých
náhradných dielov

šetríte nielen svoje peniaze,
ale aj životné prostredie.

O nás

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je ekologická likvidácia autovrakov. Výkupujeme staré, havarované aj nepojazdné vozidlá a autovraky. Zabezpečíme administratívu spojenú s vyradením vozidla z evidencie, vozidlo zbavíme všetkých kvapalín a demontujeme na časti tak, aby ich bolo možné opätovne použíť, alebo materiálovo zhodnotiť.

Náhradné diely

Predaj použitých náhradných dielov z rozobratých automobilov. Ponúkame autodiely na najrozšírenejšie značky, modely a ročníky automobilov v SR.

Náhradné diely SKLADOM

Veľké množstvo náhradných dielov máme skladom. Neustále vykupujeme ďalšie vozidlá rôznych značiek. Informujte sa o dostupnosti Vami požadovaného dielu na 0907 340 532.

Finančná ÚSPORA

Použité náhradné diely majú zlomkovú cenu oproti novým. Predávame iba diely, ktoré nevykazujú vysokú mieru opotrebenia. Niektoré diely možno z kvalitatívneho hľadiska považovať za nové.

EKOLOGICKÉ faktory

Znovu použitím náhradného dielu prispievame k energetickým a materiálovým úsporám vo výrobnom procese. Chránime tak životné prostredie v ešte vyššej miere ako pri tradičnej recyklácii - materiálovom zhodnotení.

Kúpou použitých náhradných dielov šetríte životné prostredie

Autovraky

Sme autorizovaná spoločnosť na spracovanie starých vozidiel (kategórie M1, N1 a L2) a máme súhlas OÚNZ odbor starostlivosti o životné prostredie o nakladaní a ďalšom zhodnocovaní odpadov. Disponujeme všetkým potrebným technickým zabezpečením na zber, zhromažďovanie, zhodnocovanie a likvidáciu starých vozidiel.

Výkup áut

Od občanov a organizácii vykupujeme všetky značky, modely a ročníky automobilov. Výkup prebieha v areáli spoločnosti v Šuranoch. Pokiaľ máte nepojazdné alebo havarované vozidlo, vieme zabezpečiť jeho odťah. Po odovzdaní vozidla dostanete potvrdenie o prevzatí našou autorizovanou spoločnosťou, ktoré budete potrebovať pri odhlasovaní vozidla z evidencie na polícii. Po likvidácii naša spoločnosť doručí tabuľky s EČV a veľký a malý technický preukaz orgánu Policajného zboru (podľa platnej novely zákona o cestnej premávke č. 388/2013 Z.z.).

Na vozidle musí byť jednoznačne identifikovateľné číslo karosérie, vozidlo by malo obsahovať motor, prevodovku, nápravy, batériu a katalyzátor (ak ním bolo vybavené). Nemusí byť funkčné, nemusí mať platnú STK a EK.

Ponúknite nám svoje vozidlo:

Značka:
Model:
Rok výroby:
Motor:
Prevodovka:
Stav vozidla:
Fotografie:


Vlastník:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Kde sa vozidlo nachádza:
Požadovaná cena:
Poznámka:

Dokumenty k odovzdaniu vozidla na likvidáciu:

Fyzická osoba
 • doklad totožosti
  (ak vozidlo odovzdáva jeho majiteľ)
 • úradne overené splnomocnenie
  (ak vozidlo odovzdáva iná osoba ako majiteľ)
 • osvedčenie o dedičstve
  (ak vozidlo odovzdáva dedič)
 • veľký a malý technický preukaz
 • tabuľky EČV
 • potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla
  (ak vozidlo bolo dočasne odhlásené)
Právnická osoba
 • výpis z obchodného registra
  kde je určený štatutárny zástupca
 • doklad totožnosti
  (ak vozidlo odovzdáva štatutárny zástupca)
 • úradne overené splnomocnenie
  (ak vozidlo odovzdáva iná osoba ako štatutárny zástupca)
 • pečiatka firmy
 • veľký a malý technický preukaz
 • tabuľky EČV
 • potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla
  (ak vozidlo bolo dočasne odhlásené)
Leasingová spoločnosť
 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti
  vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla
 • doklad totožnosti
  (ak vozidlo odovzdáva osoba resp. štatutárny zástupca poverená leasingovou spoločnosťou)
 • úradne overené splnomocnenie
  (ak vozidlo odovzdáva iná osoba resp. iný štatutárny zástupca, ako osoba splnomocnená leasingovou spoločnosťou)
 • výpis z obchodného registra
  kde je určený štatutárny zástupca
  (ak leasingová spoločnosť splnomocnila firmu)
 • pečiatka firmy
  (ak leasingová spoločnosť splnomocnila firmu)
 • veľký a malý technický preukaz
 • tabuľky EČV
 • potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla
  (ak vozidlo bolo dočasne odhlásené)

Kontakt

AutoMAX Šurany

Auto MAX Šurany s.r.o.
Jánošíkova 23, 942 01 Šurany
prevádzka:

Družstevná 5, 942 01 Šurany

IČO: 48234401
DIČ: SK2120101181

hore